Definities

 • BeHost
  Majoor René Dubreucqstraat 5 bus 1

 • AVG
  Algemene verordening gegevensbescherming.

 • Gegevensbeheerder
  Verwerkingsverantwoordelijke betekent de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of samen of gemeenschappelijk met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke manier persoonlijke informatie wordt of zal worden verwerkt.

 • Gegevensverwerker
  Gegevensverwerker betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de gegevensbeheerder verwerkt.

 • Betrokkene
  De betrokkene is elke levende persoon die onze service gebruikt en is het onderwerp van persoonlijke gegevens.

1.  Principes voor de verwerking van persoonsgegevens

Onze principes voor het verwerken van persoonsgegevens zijn:

 • Eerlijkheid en rechtmatigheid. Wanneer we persoonsgegevens verwerken, moeten de individuele rechten van de betrokkenen worden beschermd. Alle persoonsgegevens moeten op een legale en eerlijke manier worden verzameld en verwerkt.
 • Beperkt tot een specifiek doel. De persoonlijke gegevens van de betrokkene mogen alleen voor specifieke doeleinden worden verwerkt.
 • Transparantie. De betrokkene moet worden geïnformeerd over hoe zijn / haar gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt.
 • Veiligheid. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de verwerkte gegevens. Toegang tot de gegevens wordt beperkt tot de noodzakelijke personen.
2.  Welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken

BeHost verzamelt verschillende soorten persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Persoonlijke gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • (mobiele) telefoonnummer
 • Adres, staat, provincie, postcode, plaats
 • IP-adres
 • Technische browserinformatie
 • Cookie ID
 • Klik- en surfgedrag
 • Social media account
3.  Hoe we de persoonsgegevens gebruiken

BeHost gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om u diensten te verlenen
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze diensten en / of producten
 • Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • Om klantenondersteuning te bieden
 • Om analyse of waardevolle informatie te verzamelen, zodat we onze diensten kunnen verbeteren
 • Technische problemen opsporen, voorkomen en aanpakken
4.  Rechtsgrondslag voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag van BeHost voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke gegevens die worden beschreven in dit gegevensbeschermingsbeleid hangt af van de persoonlijke gegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we de informatie verzamelen:

 • BeHost moet een contract met u sluiten
 • U heeft BeHost hiervoor toestemming gegeven
 • Het verwerken van uw persoonlijke gegevens is in het belang van BeHost
 • BeHost moet de wet naleven
5.  Bewaring van persoonsgegevens

BeHost bewaart uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit gegevensbeschermingsbeleid.

BeHost bewaart en gebruikt uw gegevens voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en ons beleid af te dwingen.

6.  Rechten op het gebied van gegevensbescherming

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u bepaalde gegevensbeschermingsrechten. Neem contact met ons op als u wilt worden geïnformeerd over de persoonlijke gegevens die we over u bewaren en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via de e-mail [email protected].

In bepaalde omstandigheden heeft u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Het recht op toegang, update of verwijdering van de informatie die we over u hebben
 • Het recht op rectificatie
 • Het recht om bezwaar te maken
 • Het recht op beperking
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Het recht om toestemming in te trekken
7. Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
De verzamelde persoonsgegevens zullen niet meegedeeld worden met derde partijen voor directe marketing
doeleinden tenzij de betrokkene voorafgaand toestemming voor heeft verstrekt, dit is noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.
 
8. Cookies

BeHost website maakt gebruik van cookies om u ervaring op onze website te verbeteren. De informatie die we hierdoor krijgen kan overgebracht worden naar onze servers of aan die van een derde partij. Volgende cookies kunnen gebruikt worden: 

 • Functionaliteit en bescherming van de website 
 • Analytische cookies 
 • Sociale media cookies 

U kunt ervoor kiezen om cookies gebruik uit te schakelen via uw browser. De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum maar u kunt ze ook handmatig verwijderen (bekijk hiervoor de browser hulppagina).  

 1. Informatie over ons gebruik van Cookies 
  BeHost gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.
  Cookies en soortgelijke technologieën laten ons niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van BeHost zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.
  Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve deze Privacy Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op BeHost.be.
  Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons steeds contacteren via [email protected]
 2. Wat is een cookie? 
  Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden.
  Van zodra u onze website bezoekt zal uw toestemming gevraagd worden voor het plaatsen van de verschillende categorieën cookies die wij gebruiken.
 3. Soorten cookies 
  Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.
  First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker.
  Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie (bv. cookies geplaatst door Google).
  Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (bv. cookies voor log-in of registratie). Functionele cookies zijn first party cookies.
  Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.
  Permanente cookies zijn cookies die blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens wanneer de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst. De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies. 
  Sessie cookies 
  zijn cookies die toelaten om de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.
 4. Uw toestemming 
  Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te  kunnen  gebruiken dient u de cookies te aanvaarden, wat u ook kan doen via uw browserinstellingen.
  U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal u mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. 
  Als u op elk moment uw toestemming wilt intrekken, moet u uw cookies verwijderen d.m.v. uw browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan u volgende website bezoeken:  http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.
 5. Uw browserinstellingen veranderen 
  Wij wijzen u er op dat webbrowsers u toelaten om uw cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zo niet, dient u de ‘Help’ functie in uw webbrowser te consulteren voor meer details.
 6. Meer informatie over cookies 
  Nuttige informatie over cookies kunt u hier terugvinden:  http://www.allaboutcookies.org/

 

9.  Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u de mogelijke wijzigingen kunt volgen.

10.  Aanvaarding

Door de website te bezoeken aanvaardt u alle bepalingen van deze Privacy Policy en stemt u ermee in dat BeHost uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy.